KSU Electoral Commission Releases Statement On Survey Controversy

With less than 24 hours left before voting for the KSU Elections begin, controversy in relation to anonymous surveys being conducted has reigned down onto the whole process.  A statement published by SDM yesterday and a story published by One News this morning both continued to add fuel to the fire.  The onus was now on the Electoral Commission with some students even contacting this news site and expressing the view that the election should be postponed due to the possibility of political intervention.

 

However the election will go on as planned, with the Electoral Commission continuing to keep a watchful eye over proceedings.  The Commission is also working hand in hand with the registrar’s office to make sure that students’ information was not passed to any other students, entities or companies.  Indeed the registrar’s office confirmed that no data had been passed on to anyone from their office.  The Commission continued by calling for respect towards students and their personal information and to also say that they are cooperating with the administration to find who was responsible for vandalising SDM’s stand this morning.

 

The full statement can be found in Maltese below;

 

Il-Kummissjoni Elettorali tixtieq tinforma li l-kwistjoniijiet li nħarġu din il-gimgħa, rigward id-data tal-istudenti, qegħdin jiġu indirizzati bl-aktar mod serju.

Din qamet wara li xi studenti rċivew telefonati anonimi, b’mistoqsijiet dwar l-elezzjoni. Wara li l-Kummissjoni saret taf b’dan, immedjetament għamlet kuntatt mal-Uffiċju tar-Reġitratur tal-Universita’ ta’ Malta, biex tassigura li l-ebda informazzjoni tal-istudenti ma’ ġiet mgħoddija lill-ebda studenti, entita’ jew kumpanija. Mill-uffiċju tar-Reġistratur ġiet konfermata li l-ebda informazzjoni ma ġiet mgħoddija minn naħa tagħhom.

Fil-waqt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-għaqdiet jixtiequ jużaw il-mezzi tagħhom biex iwasslu l-messaġġ, iżda huwa importanti li jinżamm ir-rispett lejn l-istdudent u l-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Apparti minn hekk nixtiequ nassiguraw bħala Kummissjoni li ser inkunu qegħdin nikkoperaw mal-amministrazzjoni u awtoritajiet biex jinstab min kien responsabbli għal vandalizmu fuq l-istands tal-għaqdiet, u iżjed importanti minn hekk, naraw li dan ma jibqax isir. Il-Kummissjoni tikkundanna dan l-aġir bl-aktar mod serju.

Albert Galea

Co-Founder of The Yuppie back in 2017 and a History graduate.

Albert Galea

Co-Founder of The Yuppie back in 2017 and a History graduate.